Windykacja

 Sprawny przepływ kapitału jest niezbędny dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pojawienie się zatorów płatności może skutkować poważnymi konsekwencjami, dlatego Tarcza Prawna stworzyła pieczęć prewencyjną, informującą kontrahentów, że w przypadku nie uregulowania należności firma jest zabezpieczona prawnie.

Twoja Tarcza Prawna stosuje również różne inne formy windykacji prewencyjnej, usprawniającej proces uzyskiwania należnych wpłat i zwiększającej komfort prowadzenia działalności gospodarczej, na przykład:

  • zabezpieczające klauzule kontraktowe;
  • opracowanie i pomoc we wdrożeniu u Klienta procedur prewencyjnych;
  • pieczęć prewencyjna;
  • weryfikacja informacji o kontrahencie Klienta.

 

Jeżeli jednak kontrahent nie wywiązuje się z obowiązku uregulowania należności Tarcza Prawna stosuje dostępne, kompleksowe  instrumenty prawne takie jak:

  • windykacja pozasądowa i przedsądowa;
  • prowadzenie postępowań sądowych;
  • prowadzenie egzekucji sądowej, również z udziałem komorników sądowych.

 

Dbamy, aby wierzytelności naszych klientów nigdy nie uległy przedawnieniu.  Wiemy, że terminowe załatwianie spraw naszych Zleceniodawców to rzecz absolutnie priorytetowa. Pomagamy także odzyskać należności od kontrahentów zagranicznych.